ข้อมูลทั่วไป สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
   
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  

รหัส 05085

ที่อยู่ บ้านสีแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ต.สีแก้ว หมู่ 5

โทร. 0-4365-4723   โทรสาร. -

อีเมล์ qshc.ch101@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายอินทนน์ อินทนพ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 26 ธ.ค. 2562 18:57
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store