ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอภาร ตำบลปอภาร (ปอพาน)
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอภาร ตำบลปอภาร (ปอพาน)  

รหัส 05086

ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ต.ปอภาร (ปอพาน) หมู่ 8

โทร. 043-654332   แฟกซ์ -

อีเมล์ sopp.tk@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายประวัติ บุญโกมุด

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 10 เม.ย. 2563 18:23
รพ.สต.ปอภาร(ปอพาน)
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store