ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก ตำบลดงลาน
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก ตำบลดงลาน  

รหัส 05091

ที่อยู่ หมู่ 12 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ต.ดงลาน หมู่ 12

โทร. 043 - 030189   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสถิตย์ โมกขรัตน์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 2 มี.ค. 2564 00:31
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store