ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล  

รหัส 05093

ที่อยู่ หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ต.โนนตาล หมู่ 10

โทร. 0982721761   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางคำพรวน วิลาจันทร์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 10 เม.ย. 2563 18:02
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store