ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง ตำบลโพนเมือง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง ตำบลโพนเมือง  

รหัส 05249

ที่อยู่ จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ ต.โพนเมือง หมู่ 2 บ้านโพนเมือง

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ ต.โพนเมือง หมู่ 2

โทร. 043659256   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ www.atsamat.net
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายนิกร วิเศษปัสสา

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 14:59
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store