ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง ตำบลแจ้ง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้ง ตำบลแจ้ง  

รหัส 05250

ที่อยู่ บ้านแจ้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ ต.บ้านแจ้ง หมู่ 1

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ ต.บ้านแจ้ง หมู่ 1

โทร. 043666046   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายมานิจ เขียวมะณี

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 13:53
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store