ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน่อม ตำบลหน่อม
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน่อม ตำบลหน่อม  

รหัส 05251

ที่อยู่ หมู่ที่ 1

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ ต.หน่อม หมู่ 1

โทร. -                     โทรสาร. -

อีเมล์ aniwat2404@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายนันทสมบัติ อักษร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 15:22
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store