ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสวาด ตำบลหนองหมื่นถ่าน
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสวาด ตำบลหนองหมื่นถ่าน  

รหัส 05252

ที่อยู่ บ้านสีสวาด จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ ต.หนองหมื่นถ่าน หมู่ 1

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ ต.หนองหมื่นถ่าน หมู่ 1

โทร. 043501452   แฟกซ์ -

อีเมล์ boss_thong@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายชาญชัย อ้วนกันยา

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 14:50
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store