ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน  

รหัส 05253

ที่อยู่ บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ ต.หนองหมื่นถ่าน หมู่ 13

โทร. 043565375   แฟกซ์ -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางมาลัย คำมณี

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 14:17
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store