ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม  

รหัส 05254

ที่อยู่ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ ต.หนองขาม หมู่ 1

โทร. 098-105-9744   แฟกซ์ -

อีเมล์ aj5566@outlook@outlook.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสำรวย ตินนัง

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 13:42
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store