ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแฮด ตำบลหนองขาม
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแฮด ตำบลหนองขาม  

รหัส 05255

ที่อยู่ บ้านหนองแฮด หมู่ 13 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ ต.หนองขาม หมู่ 13

โทร. -   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสมัย ชัยภูมิ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 15:12
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store