ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย ตำบลโหรา
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย ตำบลโหรา  

รหัส 05256

ที่อยู่ บ้านรวมไทย หมู่ 4

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ ต.โหรา หมู่ 4

โทร. 817696104   แฟกซ์ penchun.m@moph.mail.go.th

อีเมล์ nong206@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางอัมรา อิ่มทรัย์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 23 เม.ย. 2563 11:19
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store