ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว  

รหัส 05257

ที่อยู่ บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ ต.หนองบัว หมู่ 1

โทร. 043659460   แฟกซ์ -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางภัทรวรรณ วิสูตรรัตน์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 14:05
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store