ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก  

รหัส 05258

ที่อยู่ บ้านหนองตาโฮม หมู่ที่ 2 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ ต.ขี้เหล็ก หมู่ 2

โทร. 043501345   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายทินกร มะลิซ้อน

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 13:39
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store