ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก  

รหัส 05259

ที่อยู่ จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ ต.ขี้เหล็ก หมู่ 7

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ ต.ขี้เหล็ก หมู่ 7

โทร. -   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางบัวพันธ์ หมอกมัว

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 15:02
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store