ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ ตำบลบ้านดู่
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ ตำบลบ้านดู่  

รหัส 05260

ที่อยู่ บ้านดู่ จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ ต.บ้านดู่ หมู่ 1

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ ต.บ้านดู่ หมู่ 1

โทร. 0840355214   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายอดุลย์ โคตบุตร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 13:56
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store