ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอน ตำบลนาโพธิ์
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอน ตำบลนาโพธิ์  

รหัส 05465

ที่อยู่ บ้านบอน หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210

ที่ตั้ง จ.สกลนคร อ.กุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์ หมู่ 3

โทร. 042-981153   แฟกซ์ -

อีเมล์ banbonhotpital205@gmail.com เว็บไซต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอน ตำบลนาโพธิ์/facebook.com
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสราวุธ ฮังโยธา

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 25 พ.ค. 2563 21:14
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store