ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเพียงใหม่ ตำบลนาเพียง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเพียงใหม่ ตำบลนาเพียง  

รหัส 05466

ที่อยู่ บ้านนาเพียงใหม่ หมู่ที่ 10 ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ที่ตั้ง จ.สกลนคร อ.กุสุมาลย์ ต.นาเพียง หมู่ 3

โทร. -   แฟกซ์ -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=hc_naphiangmai
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางเนตรนภา คำพรมมา

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 25 พ.ค. 2563 23:08
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store