ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิไพศาล ตำบลโพธิไพศาล
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิไพศาล ตำบลโพธิไพศาล  

รหัส 05467

ที่อยู่ ม.9 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ที่ตั้ง จ.สกลนคร อ.กุสุมาลย์ ต.โพธิไพศาล หมู่ 9

โทร. 042-707311   แฟกซ์ 0

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=hc_phophaisan
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายพัชระ มูลประถม

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 20 พ.ค. 2563 22:23
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store