ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวสร้าง ตำบลอุ่มจาน
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวสร้าง ตำบลอุ่มจาน  

รหัส 05468

ที่อยู่ บ้านหนองบัวสร้าง ม.7 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ที่ตั้ง จ.สกลนคร อ.กุสุมาลย์ ต.อุ่มจาน หมู่ 7

โทร. 042-701376   แฟกซ์ 042-701376

อีเมล์ nongbuasang02@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางดารารัตน์ กุณสิทธิ์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 1 ก.ค. 2563 21:39
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store