ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนพัน ตำบลอุ่มจาน
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนพัน ตำบลอุ่มจาน  

รหัส 05469

ที่อยู่ บ้านแสนพัน

ที่ตั้ง จ.สกลนคร อ.กุสุมาลย์ ต.อุ่มจาน หมู่ 11

โทร. 042161424   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายทะนงศักดิ์ ประเทพา

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 14 มี.ค. 2562 23:39
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009460300564&fref=ts
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store