ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลหนองสนม
   
รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลหนองสนม  

รหัส 05506

ที่อยู่ เลขที่ ๑๖๒ หมู่ ๖ บ้านโพนแพง ตำบลหนองสนม

ที่ตั้ง จ.สกลนคร อ.วานรนิวาส ต.หนองสนม หมู่ 6

โทร. 0864509061   โทรสาร. -

อีเมล์ nn_yayee@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางชลธิดา แดงสะอาด

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 7 ก.พ. 2556 05:35
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store