ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ  

รหัส 05841

ที่อยู่ หมู่ 3 ต. เมืองนะ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170

ที่ตั้ง จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ หมู่ 3

โทร. 086-1933808   แฟกซ์ -

อีเมล์ nui.chiangdao@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายภูวนาท ยืนยง

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 6 มี.ค. 2563 21:20
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store