ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ  

รหัส 05842

ที่อยู่ หมู่ 10 ต. เมืองนะ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170

ที่ตั้ง จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ หมู่ 10

โทร. 053-045635(081-9604579   แฟกซ์ 053045635

อีเมล์ arunothai-since2017@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายธีรพล ศิริวงค์ลี

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 18 ธ.ค. 2562 20:25
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017693412128
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store