ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย  

รหัส 05843

ที่อยู่ 265 หมู่ 2 ต. เมืองงาย อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170

ที่ตั้ง จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ต.เมืองงาย หมู่ 2

โทร. 089-8387586   แฟกซ์ -

อีเมล์ Wanee210@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสาววนีย์ ศรีวิชัย

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 2563 22:11
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store