ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ  

รหัส 05844

ที่อยู่ หมู่ 2 ต. แม่นะ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170

ที่ตั้ง จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ต.แม่นะ หมู่ 2

โทร. 053-388512(081-1112585)   แฟกซ์ -

อีเมล์ pong2011@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  น.ส.นารีรัตน์ วงศ์สุนทร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 27 ก.พ. 2563 21:43
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store