ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ  

รหัส 05845

ที่อยู่ - หมู่ 7 ต. แม่นะ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170

ที่ตั้ง จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ต.แม่นะ หมู่ 7

โทร. 081-3667291   แฟกซ์ -

อีเมล์ Vuttipat_2514@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายวุฒิภัทร คำใจ

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 27 ก.พ. 2563 21:06
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store