ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง  

รหัส 05846

ที่อยู่ 150 หมู่ 1 ต. เมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170

ที่ตั้ง จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ต.เมืองคอง หมู่ 1

โทร. 065-5276833   แฟกซ์ -

อีเมล์ cdhx206@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายทรงพล เริงใจ

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 13 ก.ย. 2562 06:06
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store