ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง  

รหัส 05848

ที่อยู่ หมู่ 5 ต. ปิงโค้ง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170

ที่ตั้ง จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ต.ปิงโค้ง หมู่ 5

โทร. 0819501582   โทรสาร. -

อีเมล์ oporconan@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางศิวิมล พงษ์ปวง

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 30 มิ.ย. 2563 21:31
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store