ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง  

รหัส 05849

ที่อยู่ หมู่่ 3 ต. ทุ่งข้าวพวง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170

ที่ตั้ง จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ต.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 3

โทร. 081-9518710   แฟกซ์ 0

อีเมล์ winai3754@gmail.com,Thungkaow_2008@windowslive.com,rujirach_gim@hotmail.com เว็บไซต์ 0
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายวินัย ตาพิทักษ์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 20 มี.ค. 2562 06:08
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store