ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กืย ตำบลปงแสงทอง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กืย ตำบลปงแสงทอง  

รหัส 06122

ที่อยู่ บ้านแม่กืย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

ที่ตั้ง จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ปงแสนทอง หมู่ 9

โทร. 054 250155   แฟกซ์ -

อีเมล์ pcu_maekyle@hotmail.com เว็บไซต์ maekylehealth.blogspot.com
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสมศักดิ์ เตชะอุ่น ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 2561 03:03
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store