ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาวี ตำบลบ้านฟ้า
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาวี ตำบลบ้านฟ้า  

รหัส 06477

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฟ้า

ที่ตั้ง จ.น่าน อ.บ้านหลวง ต.บ้านฟ้า หมู่ 2

โทร. 0897676371   โทรสาร. -

อีเมล์ navee_06477@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายประสิทธิ์ คนสูง

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 11 ก.พ. 2564 06:13
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store