ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฟ้า
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฟ้า  

รหัส 06478

ที่อยู่ บ้านทุ่งข่า หมู่ 4 ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ที่ตั้ง จ.น่าน อ.บ้านหลวง ต.บ้านฟ้า หมู่ 4

โทร. 0869019942(นายสมพิศ วิชัยต๊ะ (ผอ.รพสต.)   โทรสาร. -

อีเมล์ sompitwichaita2516@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  ผอ.รพ.สต.

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 16 ก.พ. 2564 07:36
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store