ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.หนองน้ำขุ่น ตำบลสักงาม
   
รพ.สต.หนองน้ำขุ่น ตำบลสักงาม  

รหัส 07190

ที่อยู่ ม.5 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ที่ตั้ง จ.กำแพงเพชร อ.คลองลาน ต.สักงาม หมู่ 5

โทร. 055-745597   แฟกซ์ -

อีเมล์ nongnamkhun@windowslive.com เว็บไซต์ nongwww.namkhun.siamvip.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายชูเกียรติ ฟักนาค

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 27 ส.ค. 2557 05:18
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store