ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู  

รหัส 10089

ที่อยู่ บ้านลำภู หมู่ที่ 2 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส (ที่ตั้งสอ)

ที่ตั้ง จ.นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส ต.ลำภู หมู่ 2

โทร. 073542542   แฟกซ์ 073542542

อีเมล์ lumphu.hos@windowslive.com เว็บไซต์ www.facebook.com/lumphu.ttm
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางจิรภา พูลเทพ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 13:41
https://www.facebook.com/lumphu.ttm
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store