ข้อมูลทั่วไป สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแปดอุ้ม
   
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแปดอุ้ม  

รหัส 10228

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 บ้านแปดอุ้ม ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.น้ำยืน ต.โดมประดิษฐ์ หมู่ 2

โทร. -   โทรสาร. -

อีเมล์ - เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางโอวาท รุ่งวัฒนา

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 1 พ.ย. 2559 23:15
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store