ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ ตำบลโดมประดิษฐ์
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ ตำบลโดมประดิษฐ์  

รหัส 10229

ที่อยู่ บ้านค้อ หมู่ที่ 7 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.น้ำยืน ต.โดมประดิษฐ์ หมู่ 7

โทร. 088-5813974   โทรสาร. -

อีเมล์ - เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  001022900

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 19 ม.ค. 2563 22:35
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store