ข้อมูลทั่วไป สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านจันลา
   
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านจันลา  

รหัส 10230

ที่อยู่ หมู่ที่ 19 บ้านลำนารายณ์ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.น้ำยืน ต.โดมประดิษฐ์ หมู่ 10

โทร. -   โทรสาร. -

อีเมล์ - เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสาวชุติกาญจน์ มุขมนตรี

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 3 ม.ค. 2563 23:47
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store