ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแกน้อย
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแกน้อย   

รหัส 10280

ที่อยู่ 114 หมู่ 2 ต .เมืองนะ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

ที่ตั้ง จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ หมู่ 2

โทร. 0924357970   แฟกซ์ -

อีเมล์ poowarate42@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายภูวเรศ คำหวาย

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 27 ก.พ. 2563 22:02
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store