ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.บ้านคลองปลาสร้อย ตำบลปางตาไว
   
รพ.สต.บ้านคลองปลาสร้อย ตำบลปางตาไว  

รหัส 10557

ที่อยู่ ม.7 บ้านคลองปลาสร้อย ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120

ที่ตั้ง จ.กำแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง ต.ปางตาไว หมู่ 7

โทร. 0813794754   แฟกซ์ -

อีเมล์ kps_health@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางวารินทร์ เขื่อนยัง

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 15 มี.ค. 2559 04:02
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store