ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลชลบุรี
   
โรงพยาบาลชลบุรี  

รหัส 10662

ที่อยู่ 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ที่ตั้ง จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ต.บ้านสวน หมู่ 2

โทร. 038-931-000   แฟกซ์ 038-931100

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ www.cbh.moph.go.th
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 28 ธ.ค. 2563 23:16
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store