ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลบุรีรัมย์
   
โรงพยาบาลบุรีรัมย์  

รหัส 10667

ที่อยู่ 1 ถนนหนัาสถานีรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

ที่ตั้ง จ.บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง หมู่ 5

โทร. 044-615002   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ www.brh.go.th
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 13:33
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store