ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลสุรินทร์
   
โรงพยาบาลสุรินทร์  

รหัส 10668

ที่อยู่ เลขที่ 68 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

ที่ตั้ง จ.สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง หมู่ 0

โทร. 044-511757   แฟกซ์ 044-514127

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ surinhospital.org
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 6 ม.ค. 2563 00:09
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store