ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น
   
โรงพยาบาลขอนแก่น  

รหัส 10670

ที่อยู่ 54,56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น ต.ในเมือง หมู่ 0

โทร. 0-43232555   แฟกซ์ 0-4323-6974

อีเมล์ i10670@gmail.com เว็บไซต์ www.kkh.go.th
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 28 ม.ค. 2562 23:37
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store