ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลอุดรธานี
   
โรงพยาบาลอุดรธานี  

รหัส 10671

ที่อยู่ 33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

ที่ตั้ง จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.หมากแข้ง หมู่ 0

โทร. 042-245555   แฟกซ์ 042-247251

อีเมล์ phh4101@health2.moph.go.th เว็บไซต์ www.udh.go.th
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  แพทย์หญิง ฤทัย วรรธนวินิจ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 25 พ.ย. 2563 21:06
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store