ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  

รหัส 10674

ที่อยู่ 1039 ถนนสถานพยาบาล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

ที่ตั้ง จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง หมู่ 1

โทร. 0-5371-1300   แฟกซ์ 0-5371-3044

อีเมล์ phh5701@health2.moph.go.th เว็บไซต์ www.crhospital.org
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 20 ธ.ค. 2560 21:29
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store