ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลพระพุทธบาท
   
โรงพยาบาลพระพุทธบาท  

รหัส 10695

ที่อยู่ 86 ม.08 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

ที่ตั้ง จ.สระบุรี อ.พระพุทธบาท ต.ธารเกษม หมู่ 8

โทร. 036 266166   แฟกซ์ 036 266112

อีเมล์ jiradk@pbh.go.th เว็บไซต์ www.pbh.go.th
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางรจนา ขอนทอง

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 8 ธ.ค. 2557 21:33