ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลเลย
   
โรงพยาบาลเลย  

รหัส 10705

ที่อยู่ 32/1 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

ที่ตั้ง จ.เลย อ.เมืองเลย ต.กุดป่อง หมู่ 1

โทร. 0-4286-2123   แฟกซ์ 0-4286-2147

อีเมล์ loeihospital@gmail.com เว็บไซต์ www.loeihospital.go.th
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 3 ม.ค. 2563 09:01
https://www.facebook.com/loeihospital/?fref=ts
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store