ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลมหาสารคาม
   
โรงพยาบาลมหาสารคาม  

รหัส 10707

ที่อยู่ 168 ถ.ผดุงวิถี

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม ต.ตลาด หมู่ 2

โทร. 043-711750-4   แฟกซ์ 043711433

อีเมล์ taratai20@yahoo.com เว็บไซต์ www.mkh.go.th
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 29 ต.ค. 2563 21:39
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1-273842719395423/
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store