ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
   
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  

รหัส 10708

ที่อยู่ 111 รณชัยชาญยุทธ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง หมู่ 0

โทร. 043 518200-5   แฟกซ์ 043 511503

อีเมล์ reh101 @ hotmail.com เว็บไซต์ www.reh.go.th
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 29 ต.ค. 2562 18:38
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store